Aktualności

ZUP ELSTOP Sp. z o.o. w Nowym Sączu specjalizuje się w projektowaniu i kompleksowym wykonawstwie elektrycznych instalacji niskoprądowych oraz w projektowaniu i budowie sygnalizacji świetlnych oraz aktywnych znaków drogowych. Prowadzi prace przy budowie zaawansowanych technologicznie inteligentnych obszarowych systemów transportowych m.in. w Nowym Sączu i Rzeszowie.

Świadczy także usługi bieżącego utrzymania i konserwacji systemów niskoprądowych i technicznych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Prace te wykonuje przy udziale wykwalifikowanej kadry technicznej i inżynieryjno-technicznej przy wsparciu najnowocześniejszych technologii i własnego technicznego zaplecza.