PROJEKTOWANIE

 Projekty instalacji elektrycznych:

 • Systemów Sygnalizacji Pożaru (SSP)
 • Systemów Oddymiania
 • Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)
 • Systemów Kontroli Dostępu (SKD)
 • Dźwiękowych Systemów Ostrzegania (DSO)
 • Systemów Telewizji Dozorowej i Przemysłowej (CCTV)
 • Sieci Systemów LAN, Telefonicznych i Interkomu
 • Systemów Detekcji CO
 • Monitoring i Wizualizacje Systemów
 • Instalacji elektrycznych obiektowych

 

 Projekty akomodacyjnych sygnalizacji świetlnych w zakresie:

 • Pomiarów ruchu drogowego i pieszego wraz z analizą
 • Projektu budowlano-wykonawczego sygnalizacji świetlnej:

                    - części drogowej wraz z docelową organizacją ruchu,
                    - części inżynieryjno – ruchowej wraz z obliczeniami przepustowości,
                    - części elektryczno - montażowej,

 • Opracowania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych
 • Opracowania przedmiarów robót
 • Opracowania kosztorysu inwestorskiego
 • Opracowania kompletu dokumentacji w wersji elektronicznej na CD
 • Inwentaryzacji oznakowania poziomego i pionowego – istniejąca organizacja ruchu
 • Projektu przebudowy jezdni i chodników – docelowa geometria skrzyżowania
 • Uzgodnienia infrastruktury drogowej w ZUDP
 • Wykonania podkładów geodezyjnych do celów projektowych w skali 1:500

 

 Projekty sygnalizacji świetlnych wahadłowych (na czas robót)

 Projekty czasowej i stałej (docelowej) organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami

 Projekty przyłączy elektrycznych z uzgodnieniami wraz z uzyskaniem warunków

 Projekty oświetlenia drogowego

 Inne projekty instalacji elektrycznych

 Analizy zasadności budowy sygnalizacji świetlnych