WYKONAWSTWO

 Kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych

  • Systemów Sygnalizacji Pożaru (SSP)
  • Systemów Oddymiania
  • Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN)
  • Systemów Kontroli Dostępu (SKD)
  • Dźwiękowych Systemów Ostrzegania (DSO)
  • Systemów Telewizji Dozorowej i Przemysłowej (CCTV)
  • Sieci Systemów LAN, Telefonicznych i Interkomu
  • Systemów Detekcji CO
  • Monitoring i Wizualizacje Systemów
  • Instalacji elektrycznych obiektowych

 

 Budowa akomodacyjnych sygnalizacji świetlnych – na podstawie projektów własnych bądź inwestorskich

 Budowa sygnalizacji świetlnych wahadłowych (na czas robót)

 Budowa Obszarowych Inteligentnych Systemów Transportowych

 Budowa aktywnych kasetonowych znaków D-6, systemów aktywnej informacji wizualnej przejść dla pieszych (SAIWPP) i innych aktywnych znaków drogowych

 Budowa tablic aktywnej informacji drogowej

 Budowa instalacji oświetlenia drogowego – na podstawie projektów własnych bądź inwestorskich

 Budowa przyłączy elektrycznych